Nieuws


Laatst bijgewerkt: 27-9-2018  

Hier vindt u nieuwsfeiten omtrent de stichting 'Op Vleugels der Vrijheid'. Ook zijn hier regelmatig interessante verhalen te lezen.

 

 

Bekijk het interview gemaakt door Lef-Tv

 

 

HERDENKING BIJ ABDIJ LILBOSCH ZONDAG 30 SEPTEMBER 2018

Op 3 september 2006 werd op initiatief van de Stichting Op Vleugels der Vrijheid een monument bij Abdij Lilbosch te Echt (Pey) onthuld. Dit monument, samen met inmiddels 6 gedenktekens op plaatsen in de Gemeente Echt-Susteren waar geallieerde vliegtuigen in de Tweede Wereldoorlog zijn neergestort, vormen een eerbetoon aan de vliegtuigbemanningsleden die in deze donkere dagen uit onze geschiedenis hun leven hebben gegeven voor het herwinnen van onze vrijheid. Sinds 2006 wordt jaarlijks een herdenking bij dit Hoofdmonument gehouden en wel op de laatste zondag van september. Al vele jaren bezoeken de bestuursleden van de Stichting Op Vleugels der Vrijheid op de zaterdag voorafgaande aan de herdenking alle eerder genoemde gedenktekens en het graf van Flght Lieutenant John Arkle (Royal Air Force) op het kerkhof bij de Amalbergakerk te Susteren om op deze plaatsen een krans te leggen en even stil te staan bij de verschillende situaties waarbij deze militairen zijn omgekomen.

Dit jaar organiseert de Stichting Op Vleugels der Vrijheid op zondag 30 september de jaarlijkse herdenking bij dit Hoofdmonument, dat zich bevindt nabij de Abdij Lilbosch, Pepinusbrug 6 te Echt (Pey). Naast de diverse genodigden en belangstellenden zal dit jaar voor het eerst een groep van overwegend (jong)volwassen bewoners van het AZC Echt, geheel op vrijwillige basis en begeleid door personeel van het AZC, aan de herdenking deelnemen. Ook zal deze groep, uit eerbied voor de offers die onze bevrijders destijds hebben gebracht, een bloemstuk bij het monument leggen.

Bij dit evenement worden foto en video opnames gemaakt. Wanneer je aan dit evenement deelneemt, geef je de organisatie toestemming om beelden (foto en video) waar je op staat te gebruiken voor communicatiedoeleinden.

 

Programma:

13:00 uur: Verzamelen.
Bij het Hoofdmonument voor de herdenking. Er is een beperkt aantal stoelen beschikbaar voor personen die slecht ter been zijn en een groep genodigden.

13:30-ca. 14:30 uur: Herdenkingsceremonie.
De herdenking wordt muzikaal opgeluisterd door de Koninklijk erkende “Fanfare St. Joseph” uit Pey. Tijdens de herdenking zullen toespraken worden gehouden, kransen/ bloemstukken worden gelegd en een moment stilte in acht worden genomen voor de omgekomenen. Er zullen schoolkinderen en twee (jong)volwassen bewoners van het AZC Echt een voordracht houden. Hopelijk zullen meer kinderen van de basisscholen in de Gemeente Echt-Susteren aan de herdenking deelnemen. Neem gerust bloemen mee naar de herdenking om deze na de officiële kranslegging bij het monument neer te leggen. Aansluitend op de herdenking worden alle deelnemers uitgenodigd om zich naar het open veld tegenover de Abdijwinkel te begeven voor het aanschouwen van een overvliegende Harvard A-16 ND en een Beech 18 uit de historische verzameling van de Koninklijke Luchtmacht.

Klik voor meer info betreffende de vliegtuigen op de links onder de foto's.

https://kluhv.nl/home-nl/nieuws/de-vliegende-vloot/16-harvard/

 

https://kluhv.nl/home-nl/nieuws/de-vliegende-vloot/beechcraft-d18s/

 

Wij hopen dat velen op zondag 30 september a.s. deze jaarlijkse herdenking zullen bijwonen.

Bekijk ook de foto-film pagina.

Edwin Jacobsz,
Bestuurslid en ceremoniemeester Stichting Op Vleugels der Vrijheid.    

 

OPENSTELLING BUNKER LILBOSCH

Elke éérste zondag van de maand mei t/m september kunt u deelnemen aan een rondleiding door de bunker.

Hier zijn ook de crashes van de
geallieerde strijdkrachten in WO II in de gemeente Echt-Susteren in beeld gebracht.

Aanvang 13:00 uur
.
Bijeenkomst bij het hoofdmonument.

Abdij Lilbosch,
Pepinusbrug 6, 6
6102 RJ ECHT

VERVOLG SERIE GASTLESSEN GESTART BIJ BSO DE SPRINGDONK TE SUSTEREN op 18 april 2018.

Reeds ingepland begin mei Basisschool Angela en daarna Basisschool de Violier.

HERDENKING BIJ ABDIJ LILBOSCH  ZONDAG 24 SEPTEMBER 2017.

Op 3 september 2006 werd op initiatief van de Stichting Op Vleugels der Vrijheid een monument bij Abdij Lilbosch te Pey (Echt) onthuld. Dit Hoofdmonument, samen met inmiddels 6 gedenktekens op plaatsen in de Gemeente Echt-Susteren waar geallieerde vliegtuigen in WO II zijn neergestort, vormen een eerbetoon aan de vliegtuigbemanningsleden die in de donkere dagen van WO II hun leven hebben gelaten voor het herwinnen van onze vrijheid. Sinds 2006 wordt jaarlijks een herdenking bij dit Hoofdmonument gehouden en wel op de laatste zondag van september.

Dit jaar organiseert de Stichting Op Vleugels der Vrijheid op zondag 24 september de jaarlijkse herdenking bij dit Hoofdmonument, dat zich bevindt nabij de Abdij Lilbosch, Pepinusbrug 6 in Pey (Echt). Onmiddellijk na de herdenking zal een AT-16 Harvard overvliegen. Dit is een unieke kans om het alom bekende vliegtuig op geringe hoogte te zien vliegen.


Programma:

13:00 uur: Verzamelen.
Bij het Hoofdmonument voor de herdenking. Er is een beperkt aantal stoelen beschikbaar voor personen die slecht ter been zijn en een groep genodigden.

13:30-ca. 14:30 uur: Herdenkingsceremonie.
De herdenking wordt muzikaal opgeluisterd door de Koninklijk erkende “Fanfare St. Joseph” uit Pey. Tijdens de herdenking zullen toespraken worden gehouden, kransen/ bloemstukken worden gelegd en een moment stilte in acht worden genomen voor de in WO II omgekomen vliegtuigbemanningsleden. Er zullen meerdere kinderen een voordracht houden en bloemen bij het monument leggen.
Aansluitend op de herdenking worden alle deelnemers uitgenodigd om zich naar het open veld tegenover de Abdijwinkel te begeven voor het kijken naar de overvliegende AT-16 Harvard.

Wij hopen dat velen op zondag 24 september a.s. deze jaarlijkse herdenking zullen bijwonen.

Bekijk ook de foto-film pagina.

Abdij Lilbosch
Pepinusbrug 6
6102 RJ Echt

 

Renovatie bunker
Het is inmiddels 10 jaar geleden dat de Oorlogsbunker van Abdij Lilbosch grondig gerenoveerd en toegankelijk gemaakt is voor bezoekers.
De initiatiefnemer voor deze renovatie was de Stichting “Op Vleugels der Vrijheid”
Vanuit deze Stichting is een werkgroep: “Werkgroep Bunker” ingesteld met als voorzitter Boeb Peters.

Onder supervisie van Vader Abt Dom Christ en Broeder Malachias van Abdij Lilbosch zijn de werkzaamheden uitgevoerd.

Met medewerking van enkele hoofdsponsors, de Stichting Pepijn en Paulus en vele vrijwilligers, onder coördinatie van Wil Ramakers en René Rutten, zijn de werkzaamheden tot stand gekomen.

De oorlogsbunker met het Mariakapelletje, alsmede het monument van de Vleugels der vrijheid, heeft een grote toegevoegde waarde voor het gebied Lilbosch wat een centrale plaats inneemt in de Cittaslow gemeente Echt-Susteren en het smalste stukje Nederland. Aantal bezoekers is legio.


Openstelling bunker Lilbosch 2017
Eerste zondag van de maand, aanvang 13:00 uur vanaf mei t/m september.
Bijeenkomst bij het hoofdmonument.

hoofdmonumentcrashesbunker

Elke éérste zondag van de maand mei t/m september kunt u deelnemen aan een rondleiding door de bunker. Hier zijn ook de crashes van de geallieerde strijdkrachten in WO II in de gemeente Echt-Susteren in beeld gebracht. Een kleine vrijwillige bijdrage stellen wij zeer op prijs.

VERVOLG GASTLESSEN BASISSCHOLEN GEMEENTE ECHT-SUSTEREN GOED ONTVANGEN.

AFTRAP SERIE GASTLESSEN BIJ BASISSCHOOL OP DE SLEK op 10 april 2017.

De gastlessen worden gegeven op de basisscholen aan de groepen 7 of gecombineerde groepen 7/ 8.
insteek is de huidige situatie in de wereld, waarbij helaas nog steeds sprake is van lokale dan wel regionale oorlogstoestanden en menselijk leed dat mede veroorzaakt wordt door internationaal terrorisme. Wij komen dan al gauw op het vraagstuk van oorlog en vrede, vrijheid in de diverse vormen, discriminatie en inzet van onze eigen militairen in internationaal verband om mee te helpen aan het herstellen van de vrede of hulp te verlenen in het kader van de humanitaire hulpverlening. Door de koppeling te maken tussen de huidige situatie en datgene wat in WO II is gebeurd wordt de situatie in WO II, voor vooral de jongeren in de samenleving, tastbaarder en begrijpelijker.   Amerikaanse familie bezoekt de bunker bij Abdij Lilbosch.

Amerikaans bezoek Monument Lilbosch

Delie Roumen-Stienen uit Pey is geboren tijdens de 2e wereldoorlog in Leeuwarden op 14-02-1945, dit was tijdens de z.g. evacuatie toen de mensen uit onze streek werden verplaatst naar veiliger oorden.
De ouders van Deli werden ondergebracht bij de familie Nak, in dit gezin was een zoon van 14 jaar genaamd Loekie.
Op 18 jarige leeftijd is Loekie Nak geëmigreerd naar Amerika, hij ging wonen in de staat Utah alwaar  hij zijn eigen gezin stichtte.
Er is altijd contact blijven bestaan tussen Deli en Larry  Nak, de naam Loekie werd niet gebruikt in Amerika.
Larry Nak is nu 84 jaar en samen met zijn zoon Scott, dochter Kathrine, 2 kleinkinderen en vrienden bezochten zij Deli Roumen voor een korte vakantie.
Zij wilden meer van onze omgeving en geschiedenis leren kennen, zo vroegen zij ook om een rondleiding in de bunker en het verhaal van het collegegebouw bij Abdij Lilbosch.
Op zaterdag 3 oktober was het zo ver, de families werden ontvangen met 2 historische voertuigen uit de 2e wereldoorlog, daarna volgde de rondleiding die met veel interesse gevolgd werd.
Na een woord van dank namen zij afscheid van ons.
Familie Nak en familie Roumen-Stienen wij hebben dit graag voor jullie gedaan.

Stichting Op Vleugels der Vrijheid

Domeinnaam aangebracht op alle monumenten
Elk monument is nu voorzien van de domeinnaam van de stichting.

opvleugelsdervrijheid.nl opvleugelsdervrijheid.nl

 

Vrijdag 27-02-2015

Geen berging bommenwerper.

De Britse Short Stirling bommenwerper die op 10 september 1942 uit de lucht werd geschoten boven Lilbosch en daar neerstortte, wordt niet geborgen.
Dat laat het college van B en W van Echt-Susteren weten aan de gemeenteraad.

Short Stirling

Te duur, vinden burgemeester en wethouders van Echt-Susteren, die daarmee een advies van Defensie naast zich neerleggen. Defensie pleitte voor berging van de 4-motorige bommenwerper onder meer omdat de stoffelijke overschotten van tot nog toe vermiste bemanningsleden nog in het wrak zitten, en omdat er nog niet ontplofte bommen aan boord zouden kunnen zijn.

Het risico dat die bommen ontploffen wordt evenwel klein geacht, blijkt uit een onderzoek door de gemeente. Zolang er niet meer dan een halve meter in de grond gegraven of geploegd wordt, is er volgens dit onderzoek geen gevaar. De eigenaar van de lap grond is hiervan op de hoogte, aldus B&W. 

 

Dinsdag 20-01-2015

Engelse bevrijder Sidney Bowbrick overleden.

Op 20 januari 70 jaar na de bevrijding van Echt, is op 96 jarige leeftijd Sidney Bowbrick overleden.

Sidney Bowbrick

Sid was sergeant bij het 1/5th Battalion Queen's Royal Regiment (Surrey).
Dit regiment maakte deel uit van de 7th armoured division, de welbekende “woestijn ratten”.
Hij was in militaire dienst van april 1939 t/m oktober 1945.
Na gevochten te hebben in El Alamein oktober 1942, bevrijding Tunesië mei 1943 en de Salerno landings in Italië september 1943 ging hij voor een korte periode terug naar Engeland om zich voor te bereiden op D-Day.
Via Frankrijk en België kwam Sid tenslotte in Limburg, hier begon op 13 januari 1945 “operatie Blackcock”, welke de bevrijding van Echt inhield.
Uiteindelijk kwam hij tot Berlijn, oktober 1945 was de demobilisatie.
Sid en zijn vrouw Margaret hebben verschillende jaren onze herdenking bezocht bij Abdij Lilbosch, volgens hun zeggen onvergetelijke momenten.
In 2008 heeft Sid uit handen van de burgemeester de zilveren erepenning van de gemeente Echt-Susteren ontvangen als waardering voor zijn inzet in de “operatie Blackcock”.

Sid, thank you to liberateing us. “We will remember you”

 

Zaterdag 8 februari 2014.

W.O. II-veteraan Luitenant Eric Smallwood overleden.

De Engelse veteraan - tankcommandant bij de bevrijding van Pey - die ieder jaar trouw aanwezig was bij onze dodenherdenking op 4 mei, is eergisteren zeer plotseling op bijna negentigjarige leeftijd overleden.


Eric Smallwood

De gemeente Echt-Susteren is de heer Smallwood veel dank verschuldigd, uiteraard voor zijn rol in januari 1945, maar zeker ook voor zijn trouwe verbondenheid in al die jaren daarna.
Onze gedachten zijn bij zijn vrouw Audrey en zijn overige familie en vrienden. Wij zullen hem op de dag van zijn begrafenis passend herdenken.

Eric SmallwoodEric Smallwood

Eric Smallwood bij de jaarlijkse herdenking der vliegeniers van de geallieerde strijdkrachten die met hun vliegtuig zijn gecrasht in de gemeente Echt- Susteren tijdens WO II.

 

Krantenknipsel 9 januari 2014.

Berging Vliegtuig : Short Stirling  W7630  MG-M, nabij abdij Lilbosch

krantenknipsel

woensdag 4 december 2013

Stichting "Op Vleugels der Vrijheid" nu ook op Facebook

Facebook