Educatie

 

Er is tot nu toe heel wat geschreven over WO II, deze aangrijpende periode van 1940-1945 in onze geschiedenis, die zoveel consequenties heeft gehad voor de inwoners van Nederland. Wij zijn nog steeds grote dankbaarheid verschuldigd aan de mannen en vrouwen van de geallieerde strijdkrachten, die in de lucht - op zee en op het land zo’n heftige strijd geleverd hebben voor onze vrijheid en daarbij zo’n grote offers hebben gebracht. Ook mogen we alle Nederlanders, die destijds op welke manier dan ook meegeholpen hebben in het verzet,  hierbij zeker niet vergeten. Door hun hulp zijn veel mensenlevens gered en is nog meer verdriet voorkomen.  

Educatie van de jeugd:

De stichting “Op Vleugels der Vrijheid”  brengt WO II met name onder de aandacht van de jeugd,  want zij zijn (gelukkig) opgegroeid in vrijheid, zonder oorlog en vinden dit meestal heel vanzelfsprekend. Zij kennen oorlog slechts via tv-beelden, krantenkoppen en computerspelletjes.De stichting wil hen confronteren met gebeurtenissen uit WO II in hun directe leefomgeving opdat zij gaan beseffen dat vrede en vrijheid helemaal niet zo vanzelfsprekend zijn. Opgroeien in een land zonder oorlog waarin vrijheid van meningsuiting is, is een kostbaar gegeven waaraan dagelijks gewerkt moet worden door iedereen zodat dit behouden blijft, ook voor toekomstige generaties. 

Hierdoor beoogt de stichting

-de kennis van de jeugd over de geschiedenis van hun eigen streek te vergroten

-de barbaarsheid van een oorlog duidelijk te maken

-de betekenis van waarden en normen zoals vrede, vrijheid, onafhankelijkheid, respect, menselijkheid, mededogen en dankbaarheid  te benadrukken 

 

Zij doet dit door: 

-hen te betrekken bij haar ceremoniële herdenkingen Tijdens haar jaarlijkse Memorial Days zijn bijv. leden van muziek- sport- padvinderij aanwezig, afkomstig  uit de diverse kernen van de gemeente. Kinderen van de basisscholen dragen vol overgave fakkels, lezen gedichten voor over oorlog en vrede en zijn betrokken bij het neerleggen van bloemen en kransen. 

-rondleidingen te verzorgen in de bunker van Abdij Lilbosch

-hen te vertellen over het ontstaan en het bestaansrecht van het hoofdmonument en de herdenkingstekens voor gecrashte vliegeniers

-hen kennis te laten maken met historische militaire voertuigen uit WO II

-scholieren op school te bezoeken en hun te vertellen over operatie Blackcock, de bevrijding van  Midden –Limburg.

-hun in gesprek te laten gaan met veteranen die hebben meegevochten tijdens de bevrijding van Echt en omstreken.

-lesbrieven te vervaardigen voor het basis- en voortgezet onderwijs.

Binnen alle hierboven genoemde activiteiten, verwerkt de stichting haar waarden en normen waardoor het voor de scholieren duidelijk wordt dat vrede en vrijheid niet vanzelfsprekend is en oorlog geen oplossing met bovendien verschrikkelijke gevolgen. 

 De bunker en het hoofdmonument worden jaarlijks bezocht door honderden scholieren van het basis- en middelbaar onderwijs uit de gemeente Echt- Susteren en haar omgeving.

 Particulieren, plaatselijke en landelijke verenigingen brengen ook een bezoek aan deze speciale bunker, waarbij zij de fototentoonstelling bekijken met de originele foto’s gemaakt door de oorlogsfotografen van de geallieerde strijdkrachten tijdens hun bevrijding van Midden -Limburg

 

Het project WO II in de eigen leefomgeving van de jongeren. 

Voor de scholieren van VMBO- HAVO- VWO van het Connect College in Echt zijn er   binnen de geschiedenislessen vanaf  het schooljaar 2008-2009 zaken veranderd. De gedraaide pilot in april 2008 door Bastiaan Vergoossen, als geschiedenisleraar werkzaam in het  Connect college, auteur van de lesbrief en ontwerper van dit project, bleek dermate succesvol, dat dit voor herhaling vatbaar is. Er werd dan ook besloten tot voortzetting van het project. 

 Inhoud van het project: 

Deel I

De docent hanteert een namens en met medewerking van de stichting ontworpen lesbrief binnen de lessen geschiedenis. Deze lesbrief bevat meerdere streekgebonden thema’s en onderwerpen uit WO II . Hierdoor streeft de stichting een van haar doelstellingen na want hierdoor wordt de kennis van de leerlingen over de geschiedenis van hun streek vergroot. Ook wordt bijv. duidelijk dat oorlog niet cool is en dat er verschrikkelijk wordt geleden. De lesbrief is bestemd voor jongeren in de leeftijd van 15 tot 18 jaar, de schrijfstijl en layout zijn uiteraard aangepast aan deze doelgroep. Stefan Goertz, grafisch vormgever uit Echt heeft het tot een aantrekkelijk en tot lezen uitnodigend, geheel gemaakt. Het eerste officiële exemplaar werd uitgereikt op 27-9-2008 aan toenmalig Burgemeester D. Akkermans van de gemeente Echt-Susteren en de directie van het Connectcollege. De lesbrief is met groot enthousiasme ontvangen door scholieren en docenten en men maakt er tijdens de geschiedenislessen met plezier gebruik van. De directies van de basisscholen hebben aangegeven ook hierin geïnteresseerd te zijn. In 2009 heeft de stichting daarom de lesbrief voor het basisonderwijs ontwikkeld. Op 16-1-2010 heeft zij deze uitgereikt aan toenmalig burgemeester Akkermans en de directies van de basisscholen in de gemeente Echt-Susteren.

Deel II

De leerlingen bezoeken het terrein van Abdij Lilbosch. Hier bezichtigen zij de bunker en het hoofdmonument voor de gevallen vliegeniers, opgericht door de stichting “Op Vleugels der Vrijheid” en krijgen hierover uitleg door bestuursleden van de stichting en hun medewerkers. Ook worden zij door leden van “The Liberators” ( een enthousiaste groep eigenaren van militaire historische voertuigen) voorgelicht over doel, functie en gebruik van de aanwezige militaire historische voertuigen. De stichting “Op Vleugels der Vrijheid”  en “The Liberators” zijn nauw met elkaar verbonden. Wil Ramakers, bestuurslid van de stichting, is ook lid van “The Liberators”. The Liberators verzorgen voor de stichting, vaak met hulp van collega organisaties, allerlei activiteiten gedurende het jaar.

De bunker op het terrein van Abdij Lilbosch is eigendom van de Abdij en wordt in overleg  opengesteld voor bezichtiging.  Van deze bunker bestaan er slechts twee in deze vorm in Nederland. De andere bunker ligt in Sterksel en kan niet meer bezichtigd worden. De bunker werd gebruikt als schuilmogelijkheid voor de bewoners van de Abdij en het Bernarduscollege van 1943 –1945, dit waren destijds Duitse militairen en Duitse kinderen in het kader van het project Kinderlandverschickung. De bunker is in 2007 met hulp van sponsors en enkele enthousiaste medewerkers van de werkgroep bunker door de stichting “Op Vleugels der Vrijheid” opgeknapt en tevens toegankelijk gemaakt voor rolstoelgebruikers. Een paar keer per jaar wordt deze bunker opengesteld voor het publiek. Dat wordt altijd van te voren tijdig aangekondigd. Daarnaast kan er voor groepen op afspraak gedurende het jaar een rondleiding georganiseerd worden. In de bunker is tijdens de bezichtigingen een tentoonstelling ingericht met authentiek fotomateriaal. Deze foto’s geven een goed beeld van de ontberingen van burgers en  militairen tijdens operatie Blackcock, de bevrijding van Midden- Limburg door de geallieerde  strijdkrachten in WO II.

Openstelling bunker Lilbosch voor het publiek
Eerste zondag van de maand rondleiding, aanvang 13:00 uur vanaf mei t/m september.

Deel III

Scholenbezoekers van de educatiegroep “ Oorlog in de Roerdriehoek” geven voorlichting over operatie Blackcock en de bevrijding van Echt- Susteren en omgeving via het land en de lucht. Ook tonen zij militaire attributen en beantwoorden zij alle vragen die de leerlingen / scholieren   stellen. Via deze educatiegroep is het mogelijk om de scholieren in contact te brengen met oorlogsveteranen, die een gastcollege verzorgen. Dit kunnen soldaten zijn van de geallieerde  strijdkrachten maar ook burgers uit deze streek die zich destijds als soldaat bij de geallieerde   strijdkrachten aansloten en meevochten  voor onze vrijheid.
"Oorlog in de Roerdriehoek" is de educatiegroep van het Roerdriehoek museum te Monfort.
Roerdriehoek museum eigenaar is Roy Pfennings, Roy is ook bestuurslid van onze stichting op vleugels der vrijheid.
Voor meer informatie bekijk de website www.roerdriehoek.com

In september en november 2008 hebben twee Engelse oorlogsveteranen , Sergeant Sidney  Bowbrick en lieutenant † Eric Smallwood, beiden betrokken bij operatie Blackcock, een bezoek gebracht aan scholieren van het Connectcollege te Echt.  De scholieren waren zeer geïnteresseerd en enthousiast.

Tijdens haar Memorial Days organiseert de stichting “Op Vleugels der Vrijheid”  elk jaar een tentoonstelling, die druk wordt bezocht. In 2006 en 2007 stond WO II centraal. Door enthousiaste verzamelaars werd een grote hoeveelheid  materiaal tentoon gesteld, met uiteraard een deskundige uitleg. Bodemvondsten, helmen, allerlei militaire gebruiksvoorwerpen, uniformen en een grote hoeveelheid wapens konden worden bezichtigd. De originele stafkaart van Majoor Evans en persoonlijke spullen van Engelse militairen, die hier hebben gevochten tijdens operatie Blackcock , waren aanwezig. Enkele militaire voertuigen en zelfs een originele vliegtuigpropeller stonden te pronken en werden uitgebreid bewonderd. In 2007 werd er bovendien aandacht besteed aan het verzet tijdens WO II door informatie en onderscheidingen van dappere mannen en vrouwen uit de gemeente te laten zien. In dit jaar werden ook voor de eerste maal gegevens van enkele onderzochte crashes gepubliceerd met fotomateriaal van de crew. De tentoonstelling in 2008 stond helemaal in het teken van de vliegtuigcrashes in de gemeente Echt –  Susteren in WO II, waarbij er uiteraard ook aandacht was voor de vliegtuigcrashes in zijn algemeenheid in deze periode.

De tentoonstelling in 2008 stond helemaal in het teken van de vliegtuigcrashes in de gemeente  Echt –  Susteren in WO II, waarbij er uiteraard ook aandacht was voor de vliegtuigcrashes in zijn  algemeenheid in deze periode. Alle tentoonstellingen worden ingericht door enthousiaste deskundigen uit de gemeente Echt- Susteren en de directe omgeving. Deze deskundigen verlenen hieraan geheel belangeloos hun medewerking,  waarvoor de stichting hun zeer erkentelijk is. Locatie en tijden van de tentoonstelling worden tijdig vooraf via de streekbladen aangekondigd.

 

Defilé en static show van militaire historische voertuigen : 

Elk jaar tijdens haar Memorial Day, organiseert de stichting “Op Vleugels der Vrijheid” een  defilé van militaire historische voertuigen. De toeschouwers krijgen een deskundige uitleg over  bouwjaar, doel en functie van elk voertuig dat passeert. Nadien kan men deze voertuigen, terwijl ze geparkeerd staan, nog uitgebreid bekijken en krijgt men deskundige uitleg hierover. Deze militaire historische voertuigen zijn afkomstig van de verenigingen Santa Fe, Hell on Wheels, Red Horse en van trotse particuliere eigenaren.  

Vliegtuigen:  

In 2007 heeft men kunnen genieten van de vliegkunsten van een piloot met zijn originele Spitfire  uit WO II. Vanaf de grond kreeg het publiek een deskundige uitleg hierbij. Het publiek kon overigens  het gesprek horen tussen de deskundige op de grond en de piloot van de Spitfire hoog in de lucht,  wat als zeer bijzonder werd ervaren.  Ook vlogen er 2 Piper-cups en een Fieseler  Storch eveneens uit WO II over het aanwezige publiek.