Doelstellingen van de stichting “ Op Vleugels der Vrijheid ”

 

Inventariseren van alle gecrashte vliegtuigen van de geallieerde strijdkrachten tijdens WO II in de gemeente Echt - Susteren.

-Het achterhalen, verzamelen en in kaart brengen van alle relevante  informatie van het betreffende vliegtuig en haar bemanning.
-Het plaatsen van herdenkingstekens op of nabij de crashplaatsen.
-Het organiseren van herdenkingen t.b.v. de gecrashte vliegeniers.
-Het zoeken naar en benaderen van nabestaanden van de gecrashte vliegeniers.
-Het organiseren van tentoonstellingen over deze materie.
-Het organiseren van wandel / fietsroutes langs het hoofdmonument en de herdenkingstekens. 

De stichting houdt zich daarnaast bezig met educatie van jongeren door:

-Hen te betrekken bij haar ceremoniële herdenkingen.
-Rondleidingen te verzorgen in de bunker van Abdij Lilbosch
-Te vertellen over het ontstaan en het bestaansrecht van het hoofdmonument en de herdenkingstekens voor gecrashte vliegeniers
-Kennis te laten maken met historische militaire voertuigen uit WO II
-In gesprek te laten gaan met veteranen, oud-militairen die hebben meegevochten tijdens de bevrijding van Echt en omstreken.
-Lesbrieven te vervaardigen voor het basis- en voortgezet onderwijs.

Hierdoor beoogt de stichting:

-De kennis van de jeugd over de geschiedenis van hun eigen streek te vergroten
-De barbaarsheid van een oorlog duidelijk te maken
-De betekenis van waarden en normen zoals vrede, vrijheid, onafhankelijkheid, respect, menselijkheid, mededogen en dankbaarheid  te benadrukken.

Giften:

Bent u geraakt door de activiteiten van de stichting Op Vleugels der Vrijheid? Wilt u de stichting Op Vleugels der Vrijheid steunen? Alle giften zijn welkom en worden welbesteed!

Uw donatie kunt u overmaken op rekening NL 44 abna 0603197760 t.n.v. Sichting Op Vleugels Der Vrijheid