Activiteiten van de stichting “Op Vleugels der Vrijheid.”

 

Vanaf augustus 2006, een terugblik waarin hard gewerkt is en veel gerealiseerd.

De stichting “ Op Vleugels der Vrijheid” is in 2006 opgericht. Zij is, vanaf haar bestaan, met veel doelstellingen bezig geweest en heeft dan ook veel gerealiseerd in de afgelopen jaren.De stichting heeft in 2006 haar hoofdmonument geplaatst bij Abdij Lilbosch. Dit monument wordt regelmatig bezocht.

In 2007 en 2008 zijn er op 6 crashplaatsen herdenkingstekens geplaatst, om de plaats te markeren en aan te geven wat daar is gebeurd. In deze herdenkingstekens is de vorm en lijn van het hoofdmonument zichtbaar. Ook op de crashplaatsen treft men regelmatig bezoekers aan.      

De stichting heeft in 2007, met hulp van veel vrijwilligers en sponsors, de bunker van Abdij Lilbosch opgeknapt en rolstoeltoegankelijk gemaakt. Deze bunker had destijds een schuilfunctie voor de bewoners van de Abdij en het bijbehorende Bernarduscollege. In Nederland is dit nog de enige in zijn soort, die te bezichtigen is. Hier wordt dan ook veelvuldig gebruik van gemaakt  want de stichting verzorgt regelmatig excursies voor scholen en particulieren. De bunker is bovendien van mei t /m september elke 1e zondag van de maand toegankelijk en vindt er een rondleiding plaats.
Voor meer info kijk op de Nieuwspagina.

In 2008 heeft de stichting voor de eerste maal familie van de gecrashte vliegeniers ontvangen. Zij waren afkomstig uit Engeland- USA – Argentinië en Canada. Het was een zeer bijzondere en emotionele gebeurtenis. De familieleden hebben, samen met het bestuur, hun geliefden herdacht tijdens een indrukwekkende plechtigheid, waarvan veel historische militaire voertuigen en een Spitfire deel uitmaakten.                                                                                                   

Wil Ramakers en Roy Pfennings, bestuursleden van de stichting bezoeken op vraag  basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeente, maar ook  daarbuiten. Zij gaan met de leerlingen in gesprek over de Tweede Wereldoorlog , wat altijd als zeer interessant wordt ervaren.                           

In september 2008 hebben geschiedenisleraar Bastiaan Vergoossen en toenmalig bestuurslid Marleen Jennissen de lesbrief voor het voortgezet onderwijs gemaakt.  In januari 2010 heeft de stichting een lesbrief  voor het  basisonderwijs uitgegeven, die gebruikt wordt door de leraar. Leerlingen horen en lezen sindsdien wat deze oorlog voor de mensen in hun streek heeft betekend. De lesbrieven zijn bovendien kleurrijk vorm gegeven waarbij heden en verleden steeds met elkaar zijn verweven en dit maakt het voor de leerlingen zeer interessant. Deze lesbrieven zijn ook te koop voor geïnteresseerden en zijn zo gemaakt dat zij uitgebreid kunnen worden. Vanaf 2011 zal de eerste aanvulling beschikbaar zijn. 

De stichting heeft in 2010 haar medewerking verleend aan talrijke activiteiten, die plaats vonden in het kader van 65 jaar bevrijding van de gemeente Echt-Susteren en omgeving. Dit werd georganiseerd door de werkgroep “Oorlogsherinneringen”. Deze werkgroep is een samenwerkingsverband van het Museum van de Vrouw, Biblionova en de stichting “Op Vleugels der Vrijheid”.   Een tentoonstelling, een project voor alle basisscholen waaraan ruim 600 leerlingen deelnamen, lezingen en een film behoorden tot de vele werkzaamheden. Deze activiteiten zijn inmiddels allemaal afgerond. In de film met de titel “Oorlogsherinneringen”, vertellen 8 burgers uit onze gemeente en 2 oorlogsveteranen over hun, vaak zeer persoonlijke en emotionele ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is een bijzondere film geworden, waarin historische filmbeelden en veel fotomateriaal is verwerkt. De presentatie van deze film heeft plaats gevonden op 5 november 2010. De film is te koop voor geïnteresseerden, kijk hiervoor bij button "te koop".

Op 31 mei 2010 werd er een plaquette onthuld voor pilotenhelpers Moeder en Sef van Ophoven uit Putbroek. Het comité, dat dit mogelijk heeft gemaakt, werd ondersteund door de stichting “Op Vleugels der Vrijheid”’. Een impressie van deze bijzondere dag, treft U verderop aan.

Het bestuur heeft hard gewerkt vanaf de oprichting om alles te realiseren. Om uiteenlopende redenen hebben er de afgelopen jaren wisselingen binnen het bestuur plaatsgevonden. Onze vicevoorzitter en mede- oprichter Boeb Peters, was een van degenen die zijn functie heeft neergelegd. Hij is helaas, na een slopende ziekte, overleden in oktober 2009.

Het bestuur heeft de afgelopen jaren hulp gehad van talloze vrijwilligers die belangeloos klaar stonden. Zonder hun ondersteuning was veel niet mogelijk geweest. Wij zijn hun dan ook zeer erkentelijk hiervoor.

De activiteiten van de stichting worden via streek- en dagbladen aangekondigd. Ook zijn we 2 maal per jaar te beluisteren tijdens de live-radio uitzending van L.O.E.S.

 

Impressie van 2 tentoonstellingen tijdens jaarlijkse herdenkingen.

Op de foto van rechts naar links: Har Bouwmans, Coen Geraads, † Eric Smallwood, Wil Ramakers.

De foto is genomen op zondag 15-11-2009, tijdens de koffietafel in zaal Awt Extase, bij de opening van het" Vastelaovessezoen" 2009-2010. Eric Smallwood heeft toen de dialect-mis bijgewoond in de kerk van Pey. Dezelfde kerk, waar hij tijdens de bevrijding van Pey in jan.1945, als tankcommandant opdracht gaf om de spits van de kerktoren eraf te schieten. In de torenspits was een uitkijktoren van de Duitsers en er bevond zich een "sniper" (sluipschutter)

 

Presentatie van de lesbrief " s'mörgesvreug " voor het basisonderwijs op 16 januari 2010.
Voor een uitgebreid verslag kijk op EDUCATIE.

Zoon van Australische piloot onthult plaquette op 31 mei 2010 voor pilotenhelpster uit Putbroek. 

Tijdens WO II gaven Moeder van Ophoven en haar zoon Sef, eenvoudige boerenmensen, onderdak aan tientallen onderduikers en evacués. Ook piloten met de Canadese, Australische en Amerikaanse nationaliteit werden destijds door hun liefdevol opgenomen en maandenlang verborgen in hun woning in Putbroek, een gehucht horend bij de gemeente Echt-Susteren. 

Op 31 mei j.l. vond er daarom bij haar vroegere woning in Putbroek, onder grote belangstelling, een indrukwekkende herdenking plaats. Een comité, bestaande uit familieleden van Ophoven, Michel Beckers vliegtuigcrash-onderzoeker en Marleen Jennissen bestuurslid van de stichting “Op Vleugels der Vrijheid”,  heeft ervoor gezorgd dat deze herdenking mogelijk werd. Er werd tijdens de herdenking een plaquette onthuld door kleinzoon Wiel van Ophoven en Don Fee, zoon van F/L James Fee, die destijds bij Moeder en Sef  heeft gewoond. Don was hiervoor speciaal vanuit Yeppoon /Australië overgekomen en het hele gebeuren raakte hem en zijn vrouw enorm. Het comité heeft nadien, samen met de familie Fee, de Militaire Oorlogsbegraafplaats Reichswald bij Kleve bezocht , waar de omgekomen vliegtuigbemanningsleden van de crew van James Fee liggen begraven.     

Onthulling van de plaquette door zoon Australische piloot.

Michel Beckers, vliegtuigcrash-onderzoeker heeft 10 jaar geleden onderzoek gedaan naar de crash, nadien heeft hij het door James Fee geschreven dagboek ontvangen waarin James vertelt wat hem allemaal is overkomen vanaf het vertrek in Engeland tot zijn aankomst bij Mother en Joseph in Putbroek.  

James Fee was de piloot van een Lancaster bommenwerper met als serienr. PB-359Dit toestel verliet op 19 september 1944 het vliegveld Metheringham voor een bombardementsmissie naar Rheydt (Mónchengladbach). Tijdens het lossen van de bommen werd het vliegtuig geraakt en er brak onmiddelijk brand uit. Het vuur was zo erg dat P/O James Fee opdracht gaf aan zijn bemanning om het toestel te verlaten.Bij de crash kwamen 3 bemanningsleden om het leven, werden er 3 gevangen genomen en ontsnapte piloot F/L James Fee. 

James Fee landde in een achtertuin in Mönchengladbach en verborg zijn parachute en zijn harnas in een beek. Hij liep in westelijke richting, hier was het bombardement nog in volle gang zodat hij moest schuilen onder een heg. Hij maakte  van deze gelegenheid gebruik om zijn rangonderscheidingstekens te verwijderen van zijn uniform, zodat het leek op gewone burgerkleding.Via wegen, bospaden en velden kwam hij uiteindelijk na een paar dagen terecht bij de rivier de Roer in Vlodrop. Hier is hij overgestoken en verder gelopen door velden en bospaden tot hij uiteindelijk  twee boerderijen zag liggen in de verte......Toen hij bij deze boerderijen arriveerde, kwam er een hond luid blaffend naar hem toe.Door het geblaf, werd kennelijk een oude dame gewaarschuwd. Ze keek James achterdochtig en nerveus aan. James wees naar de grond en vroeg Holland, Holland,  de oude dame begreep…James eerst niet, toen zei  hij ; “ Nederland , Nederland” en  de oude dame zei : “ ja ja” en voegde eraan toe " paratrooper ?"  James zei: “ ja ja “en de oude dame nam hem mee naar binnen. 

Zoon van piloot bezoekt onderduikadres van zijn vader.

James heeft er ondergedoken gewoond van september 1944 tot aan de bevrijding in januari 1945. De Duitsers hebben regelmatig huiszoeking gedaan in het huis, maar James werd nooit gevonden, doordat hij gebruik kon maken van een andere schuilplaats en vluchtroute in geval van nood. Hij heeft na de oorlog nog jarenlang met Moeder en Sef gecorrespondeerd, maar heeft Nederland nooit meer bezocht. James Fee is overleden in 2005. Zijn zoon heeft 65 jaar na de oorlog, de veilige schuilplaats van zijn vader bezocht. 

Vraag:

Wij willen graag weten of Moeder en Sef van Ophoven, Veestraat 6 in Putbroek , gemeente Echt-Susteren (L) deel uit maakten van het landelijk netwerk dat piloten en andere onderduikers in WO II heeft geholpen.

U kunt reageren: via de contact pagina.

 Presentatie van de film 'oorlogsherinneringen' op 5 november 2010.